Menu Close

Ištiesta ranka

Einu tiltu.

Slystu.

Kažkas tiesia ranką.

Nematau.

Nenoriu pagalbos.

Toliau skubu tamsiu tiltu.

Kur veda – nežinia,

Bet vis labiau nieko nematau.

Pasiklydau.

Kelio nerandu atgal,

O ir pirmyn žengt baugu.

Jaučiu, kaip kažkas bando mane už rankos paimt.

Sutrinku.

Kvėpavimas greitėja.

Baugu.

Nebijok, draugas tau ranką tiesia,

Nori tave į gyvenimo šviesą išvest,-

Tarė pašnibždom į ausį.

Išsigandus stveriu jį už rankos

Ir tyliai tariu:

Vesk į šviesą pasiklydusią avelę

Klaidžiam gyvenimo kely.

Padėk surast ateities fortūną

Ir savo praeities siūlą,

Kad dabartis nevirstų pelenų krūva,

O aš pati – šmėkla ar kapų vaiduoklis nebylus!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!