Menu Close

Laukimas

Aš laukiu…

Ko?

Gal svajonių didelių,

Gal kelionių nuostabių…

O gal?

Palauk!

Sustok!

Stabtelk minutėlę ir pagalvok,

Tik neapsiašarok,

Ir dėl nieko nedejuok,

Bet lengva ranka numok

Ir nusišypsok…

Mažumėle pasvajok…

Tik ne per daug,

Atsipalaiduok.

Tada savaime suprasi, ko lauki,

Ar ko nori siekti ateity.

Mokykis iš praeities,

Juk tai – nuotrupos dabarties…

Attraction, buildings and a sky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!